top of page
ARKITEKTO TEKNIKO ETA APAREJADOREAK DURANGO BIZKAIA BERETEK

Berritzeak

Berritzea obra bat eraikin edo higiezinaren erabilera aldatzen ez denari deritzo.

Mota guztietako berritzeak gauzatzen ditugu, beteak beste:

Estaldura berritzeak

Baserri berritzeak

Etxebizitza berritzeak

Eraberritze osoko obrak

Fatxada berritzeak

SATE Fatxadak

Fatxada airestatuak 

Merkataritza lokal berritzeak

Txoko berritzeak

Etxebizitza banantze berritze obrak

Etxebizitza elkartzearen berritze obrak

Berrikuntzak

Berritzeak igeltzeroak beretek Bizkaia Durango
bottom of page