ARKITEKTO TEKNIKO ETA APAREJADOREAK DURANGO BIZKAIA BERETEK

Higiezinen balioespena

Higiezinen balioespenak etxebizitza, trasteleku, garaje, pabilioien... prezioa jakiteko egiten dira.

Higiezinen balioespenak hurrengo kasu hauetarako erabiltzen dira, besteak beste:

Etxebizitzen herentzia balioespena

Higiezinak saltzeko balioespenak

Higiezinak erosteko balioespenak

Eroslearentzako aholkularitza balioespenak

Mota guztietako higiezinen balioespenak egiten ditugu, besteak beste:

Etxebizitzen balioespenak

Lokalen balioespenak

Trastelekuen balioespenak

Garajeen balioespenak

Higiezinen balioespenak beretek Bizkaia Durango